Επικοινωνία

Logo-isoplus

Parte a filosofiei ISOPLUS este informarea continuă și comunicarea cu consumatorii noștri. Suntem întotdeauna la dispoziția dvs. pentru a vă asculta întrebările, opiniile și propunerile de îmbunătățire pe care le puteți avea și pentru a schimba idei și impresii. Puteți comunica cu noi accesând următoarele date de contact:

ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO SRL
Str. Șoseaua București – Târgoviște nr. 11A, sector 1, București
Tel.: +40 21 305 17 36
e-mail: info@iso-plus.ro